Photogallery

<< Back to the overview

Polnosti, které p. Tomek s rodinou obhospodařuje se rozkládají na cca 3,5 ha půdy rozesetých po okolí malebné vesničky Travčice, kousek od Terezína. Na polích najdete pracovat výhradně p. Tomka s rodinou, kterým v době největší sklizně pomáhají dva pomocníci z vesnice. Pracuje se skoro 24 hodin denně téměř po celý rok kromě ledna a února, kdy se ovšem opět připravují sazeničky, zázemí apod.

Největším nepřítelem pěstitelů jsou samozřejmě škůdci a nepřízeň počasí, ale jak jsem se dozvěděl v posledních letech i zloději, kteří se nebojí krást dokonce ani ve velkém. Zelenina, kterou naleznete na stánku je trhána vždy předvečer prodeje a proto je vždy čerstvá a kvalitní.